Yrittäjä, hyödynnä ja suojaa innovaatiosi

Tekijänoikeuksien hallinnointi, suojaaminen, hyödyntäminen ja oikeuksien hankkiminen ovat monelle yritykselle merkittävä osa liiketoimintaa. Tekijänoikeudella suojataan hyvin erityyppisiä teoksia esimerkiksi valokuvia, tietokoneohjelmia, tietokantoja, kirjallisia teoksia ja graafista ja visuaalista suunnittelua sekä esimerkiksi huonekaluja ja lavasteita.

Tekijänoikeussuojaa pidetään usein haastavana suojamuotona, koska tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä ja siten ei välttämättä ole yksiselitteistä, tai ainakaan selvästi varmennettavissa, onko jokin asia tekijänoikeudella suojattu vai ei. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun kirjallinen, suullinen tai taiteellinen teos luodaan ja sen katsotaan ylittävän teoskynnys, toisin sanoen se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen. Teoksen laadulla tai sen tekemiseen käytetyllä työmäärällä ei sen sijaan ole merkitystä tekijänoikeuskynnyksen ylittämistä arvioitaessa. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle ja Suomessa tekijänoikeus on voimassa koko tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Toinen tekijänoikeuksien haaste liittyy siihen, että tekijänoikeus on itseasiassa joukko erityyppisiä oikeuksia, joista oikeuden haltija voi luopua joko kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuksilla voi olla suuri taloudellinen merkitys yritykselle, koska ne tuottavat haltijalleen yksinoikeuden määrätä teoksesta, esimerkiksi valmistuttaa siitä kappaleita ja myydä näitä teoskappaleita. Tekijänoikeus estää lisäksi teoksen plagioinnin, väärentämisen ja käyttämisen loukkaavalla tavalla. Tekijänoikeutta rikkova saattaa syyllistyä tekijänoikeuden loukkaukseen tai tietyissä tilanteissa jopa tekijänoikeusrikokseen.

Tekijänoikeuksien hallinnointi, suojeleminen, kaupallinen hyödyntäminen ja tarvittaessa puolustaminen kannattaa suunnitella aihealueen osaavan juristin kanssa. Mikäli tekijänoikeudet ovat yrityksellesi keskeisiä, ei niiden suojaamista kannata jättää ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön varaan, vaan oikeuksista kannattaa tiedottaa aktiivisesti ja toisaalta suojata niitä sopimuksin.

OTM Jenna Järnstedt