Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Työsuhteen päättämissopimus voidaan laatia kumman tahansa työsuhteen osapuolen, työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Sopimus vaatii molempien sopijapuolten suostumuksen. Päättämissopimus voidaan solmia missä vaiheessa työsuhdetta tahansa.

Usein työsuhteen päättäminen sopimuksella tulee esille tilanteessa, jossa työsuhteen päättäminen esimerkiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai tulehtuneessa tilanteessa on muutoinkin ajankohtaista. Sopimuksen ehdottaminen oikeaan aikaan vaatii tilanteen tulkitsemista, koska työsuhteen jatkaminen voi olla vaikeaa, jos sopimus tulee toiselle osapuolelle täydellisenä yllätyksenä. Sopimuksella voidaan kuitenkin saada aikaiseksi molempia sopijapuolia tyydyttävä tilanne ja sopia asioista vapaammin ja toisaalta yksityiskohtaisemmin kuin päättämällä sopimus lainsäädäntöön perustuen.

Työsuhteen päättämissopimukset ovat sisällöltään vaihtelevia. Yhteistä niille on yleensä se, että sopimuksella pyritään päättämään kaikki työnantajan ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvollisuudet ja oikeudet yhdellä sopimuksella. Hyvän lopputuloksen saavuttaminen edellyttää, että kaikki työsuhteeseen liittyvät kysymykset käydään läpi ja harkitaan, voidaanko tilanne jättää lainsäädännön varaan vai tuleeko siitä ottaa sopimukseen erillinen määräys.

Yksinkertaiselta näyttävä sisältö kätkee usein sisäänsä myös monia oikeusvaikutuksia, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Työnantajan osalta on tärkeää, että sopimus sisältää riittävät ehdot, jotta työnantajan lakisääteiset ja työsopimuksesta johtuvat velvollisuudet saadaan kertasopimisella päättymään. Työntekijän osalta taas on päättämissopimus voi vaikuttaa mm. työttömyysturvaan, verotukseen ja eläkkeeseen.

Sillä seikalla, miten esimerkiksi työnantajan työntekijälle maksamat korvaukset on kirjattu sopimukseen, voi olla suuri merkitys, miten niitä tarkastellaan eri viranomaisissa ja mikä niiden tosiasiallinen euromääräinen vaikutus osapuolille on.

Avustamme työsuhteen päättämisneuvotteluissa, laadimme sopimuksen ja tarvittaessa hoidamme yhteydenpidon vastapuoleen tai vastapuolen lakimieheen.

OTM Jenna Järnstedt