Saako vuokra-asuntoa käyttää Airbnb -toimintaan?

Kesä on tullut ja tänä kesänä kotimaanmatkailu voi olla suositumpaa kuin pitkään aikaan. Mitkä ovat vuokralaisen oikeudet koskien asunnon vuokrausta lyhytaikaisesti eteenpäin?

Kun vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen on kyseessä jälleenvuokraaminen. Lain mukaan koko asunnon jälleenvuokraamiseen lyhyeksikin ajaksi tarvitaan aina vuokranantajan lupa. Vuokralainen ei voi siis itse päättää vuokrata koko asuntoa eteenpäin edes viikonlopun ajaksi. Sen sijaan vuokralainen voi lain mukaan vuokrata enintään puolet asunnosta ilman lupaa, ellei siitä aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä. Tällöin kyseessä on asunnon alivuokraus. Tätä oikeutta ei voida vuokralaiselta kieltää pätevästi edes sopimuksella.

Koska Airbnb:n kaltaisten palveluiden osalta ei ole olemassa omaa lainsäädäntöä, tällaiseen toimintaan sovelletaan ali- ja jälleenvuokrauksen sääntöjä. Vuokralainen voi siis vuokrata enintään puolet asunnostaan, esimerkiksi yhden makuuhuoneen, Airbnb:n kautta, jos hän samalla asuu asunnossa itse. Toki vuokralaisen on aina suositeltavaa sopia mahdollisesta Airbnb-toiminnasta vuokranantajansa kanssa.

Muista vielä kuitenkin, että vastuu vuokran maksusta sekä huoneiston kunnosta ja hoidosta on alivuokrauksesta huolimatta kokonaisuudessaan päävuokralaisella.

Askarruttavatko vuokraamiseen liittyvät juridiset kysymykset? Ota yhteyttä: OTM Pinja Rantanen, 040 513 0086