PALVELUT YRITYKSILLE

Palvelemme yrityksiä erityisesti sopimusoikeuteen, vahinkojen korvaamiseen ja työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Kauttamme saat  sopimusten laatimiseen, neuvotteluihin ja oikeudenkäynteihin liittyvät asiat.

Yrityksille tarjottavista palveluista vastaa OTM Jenna Järnstedt. Hän on toiminut 20-vuotisen lakimiesuransa aikana asianajotehtävien lisäksi mm. pörssiyhtiön lakiasianjohtajana ja esimiestehtävissä IT-alalla. Hän on kokenut sopimusneuvottelija erilaisiin kaupallisiin sopimuksiin liittyen ja syvää toimialaosaamista hänellä on erityisesti IT-alalta, johon liittyvien toimeksiantojen parissa hän on työskennellyt koko työuransa ajan. Hän on toiminut vaativissa neuvotteluissa sekä toimittajan että ostajan avustajana ja viime vuosina häntä ovat työllistäneet lisäksi tietosuojaan liittyvät kysymykset. 

Sopimusoikeus ja vahinkojen korvaaminen

 • Sopimusmallien laatiminen yrityksenne käyttöön
 • Sopimusten kommentointi ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
 • Sopimusten päättämismenettelyt
 • Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu

IT-oikeus

 • Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
 • Ulkoistaminen
 • Tietojärjestelmätoimitukset, IT-palveluiden myynti
 • Tietojärjestelmähankinnat, IT-palveluiden ostaminen
 • Tietosuoja-asiat
 • Julkiset hankinnat
 • Riitojen ratkaisu

Julkiset hankinnat

 • Tarjousvaiheessa avustaminen
 • Neuvotteluissa avustaminen
 • Oikaisuvaatimus- ja valistusasioiden hoitaminen

Työoikeus

 • Työsuhteisiin liittyvät kysymykset
 • Työsuhteiden päättäminen
 • Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt: YT:t ja ulkoistaminen
 • Työelämän tietosuojakysymykset
 • Riitojen ratkaisu

Rikosoikeus

 • Yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden oikeudellisen aseman arviointi
 • Korvausvaatimusten selvittäminen
 • Tutkintapyynnön laatiminen ja poliisin esitutkinnassa avustaminen
 • Oikeudenkäynnissä avustaminen

Ota yhteyttä