Ositus avioerossa tai puolison kuoltua

Avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, puolisoiden varallisuus jaetaan osituksessa. Tiesitkö, miten omaisuus oikeasti jaetaan osituksessa?

Molemmille aviopuolisoille kuuluu avio-osa, jonka suhteellinen suuruus on puolet puolisoiden yhteenlaskettujen avio-oikeudenalaisten omaisuuksien säästöstä. Yksinkertaistetusti aviopuolisoiden omaisuudet siis lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi, jolloin saadaan avio-osan suuruus, joka kertoo sen, paljonko kummankin on yhteenlasketusta omaisuudesta saatava.

Tasingon suuruus taas saadaan selville vertailemalla kummakin puolison avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästöjä toisiinsa. Säästöjen epätasapaino tasataan niin, että enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkona omaisuudestaan sen verran varoja toiselle puolisolle, että puolisoiden avio-oikeuden alaisista säästöistä saadaan yhtä suuret.

Avio-oikeutta toisen omaisuuteen voidaan supistaa esimerkiksi avioehtosopimuksella taikka testamentin tai lahjakirjan määräyksellä, jolloin osa tai kaikki puolisoiden omaisuudesta on poissuljettua avio-oikeuden alasta, ja tasinkoa ei välttämättä tule maksettavaksi, vaikka puolisoiden omaisuudet olisivat eri suuruiset. Näissä perhe- ja perintöoikeudellisissa asiakirjoissa kannattaa käyttää lakimiehemme apua!

OTM, lakimies Pinja Rantanen