Milloin avioehto kannattaa laatia?

Avioliittoa solmittaessa ei tyypillisesti ole syytä tai tahtoa miettiä mahdollista tulevaa avioeroa. Erilaisiin elämäntilanteisiin varautuminen on kuitenkin tärkeää ja osa tavallista talouden suunnittelua. Tämän vuoksi myös avioehtosopimus tulisi nähdä arkipäiväisenä talouden suunnittelun välineenä sen sijaan, että sitä pidettäisiin epäluottamuksen osoituksena tai vaikeana puheenaiheena. Avioehtosopimuksen merkitys konkretisoituu avioliiton päättyessä ja tosiasia on, että jokainen avioliitto päättyy aikanaan, joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan.

Avioehtosopimukseen voidaan ottaa erityyppisiä määräyksiä. Avioehtosopimus voi esimerkiksi olla täysin poissulkeva tai se voi koskea vain tiettyjä omaisuuseriä. Avioehtosopimus voidaan tehdä vain avioeron varalle tai avioeron ja kuoleman varalle. Mikäli avioehtosopimus tehdään vain avioeron varalle, kuolintapauksessa leskellä säilyy avio-oikeus toisen omaisuuteen.

Avioehdon tarpeellisuus riippuu puolisoiden elämäntilanteesta ja toivomuksista. Avioehdon merkitys voi korostua esimerkiksi tilanteissa, joissa tiedetään mahdollisista tulevista perintöosuuksista ja peritty omaisuus halutaan pitää omassa suvussa ja avio-oikeuden ulkopuolella.

Avioehtosopimus on mahdollista laatia milloin tahansa avioliiton aikana. Avioehtosopimusta koskevat kuitenkin tiukat muotomääräykset ja se on toimitettava rekisteröitäväksi Digi- ja väestötietovirastoon. Avioehtosopimuksen on oltava rekisteröitynä ennen mahdollisen avioeron vireille tuloa. Avioehtosopimuksen laatimiseen ja muuttamiseen vaaditaan molempien puolisoiden suostumus ja kaksi esteetöntä todistajaa.

Avioehtosopimuksen tekemisen yhteydessä voi olla myös tarpeen laatia samalla keskinäinen testamentti tai molemmille puolisoille omat testamentit. Kyseisiin asiakirjoihin liittyy sekä oikeudellisia että verotuksellisia seikkoja ja siksi on tärkeää, että ne tulevat laadituiksi sisällöllisesti oikein ja muotomääräyksiä noudattaen sekä puolisoiden tahtojen mukaisesti.

Jos olet miettinyt avioehtosopimusta tai testamenttia tai näiden yhdistelmää, ota rohkeasti yhteyttä toimistoomme niin me autamme löytämään juuri teille sopivan ratkaisun!

ON, avustava lakimies Tanja Ihajärvi