Lakipalvelut yrityksille

Yritysasiakkaidemme yleisimpiä oikeudellisia haasteita ovat sopimusoikeuteen, vahinkojen korvaamiseen ja työsuhteisiin liittyvät kysymykset. Tarjoamme apuamme oikeudellisten asioiden ennakointiin. Emme siis hallitse pelkästään riskejä, vaan tarjoamme ratkaisuja. Autamme mielellämme seuraavissa asioissa:

Yrityssopimusoikeus ja vahinkojen korvaaminen

 • Yrityssopimusmallien laatiminen
 • Yrityssopimusten kommentointi ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
 • Yrityssopimusten päättämismenettelyt
 • Yritykselle tehtyjen reklamaatioiden ja riitojen ratkaisu

IT-oikeus

 • Yrityssopimusten laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
 • Yrityksen IT palveluiden ulkoistaminen
 • Yritysten tietojärjestelmätoimitukset ja IT-palveluiden myynti
 • Yritysten tietojärjestelmähankinnat ja IT-palveluiden ostaminen
 • Yrityksen tietosuoja-asiat
 • Yritysriitojen ratkaisu
 • Julkisten hankintojen kilpailutus

Julkiset hankinnat

 • Tarjousvaiheessa avustaminen
 • Neuvotteluissa avustaminen
 • Oikaisuvaatimus- ja valitusasioiden hoitaminen

Työoikeus

 • Työsuhteiden sopimuskysymykset
 • Työsuhteiden päättäminen
 • Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt: YT:t ja ulkoistaminen
 • Työelämän tietosuojakysymykset
 • Riitojen ratkaisu työoikeudessa

Yrityksen avustaminen rikosoikeudessa

 • Yhtiön ja sen vastuuhenkilöiden oikeudellisen aseman arviointi
 • Korvausvaatimusten laatiminen
 • Tutkintapyynnön laatiminen ja poliisin esitutkinnassa avustaminen
 • Oikeudenkäynnissä avustaminen

Yrityksemme perustaja, asianajaja, OTM, MBA Jenna Järnstedt on yrityslakipalvelumme vastuuhenkilö. Hän laatii yrityssopimuksia, osallistuu asianajajana neuvotteluihin sekä huolehtii oikeudenkäynneistä ja niihin liittyvistä lainopillisista asioista. 

Jenna Järnstedt on toiminut 20-vuotisen lakimiesuransa aikana asianajotehtävien lisäksi mm. pörssiyhtiön lakiasiainjohtajana. Hän on mm. kokenut sopimusneuvottelija erilaisiin kaupallisiin sopimuksiin liittyen. IT-alan lainopilliset palvelut ja toimeksiannot ovat Jennan  erityisosaamista. Hän on toiminut sekä ostajan että toimittajan apuna alan vaativissa neuvotteluissa.  Viime vuosina myös tietosuojaan (tietosuojalaki, GDPR ja salassapitoasiat) liittyvä vahva lainopillinen ymmärrys on ollut monien asiakkaidemme eduksi.