Lakimies, juristi vai asianajaja?

Oikeudellista apua etsivä törmää usein juristeista käytettävien nimikkeiden runsauteen. Mitä eroa on lakimiehellä, juristilla ja asianajajalla? Näistä ainoastaan asianajajanimike on lailla suojattu ammattinimike. Vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva juristi saa käyttää nimikettä ”asianajaja” tai sen lyhennettä ”AA”. Asianajotoimiston perustaa ainoastaan asianajaja, lakiasiaintoimiston voi perustaa myös ilman juristikoulutusta oleva henkilö.

Lakimies tai juristi ovat nimikkeitä, jolla tarkoitetaan juridisen korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä. Kaikki asianajajat ovat oikeustieteen maistereita eli he voivat halutessaan käyttää myös nimikkeitä ”juristi” tai ”lakimies”.  Ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon (OTM tai OTK) lisäksi asianajaja on suorittanut erillisen asianajajatutkinnon.  Lisäksi asianajajalta edellytetään vähintään neljän vuoden kokemusta lakimiestehtävistä, joista vähintään kaksi vuotta tulee olla asianajollisista tehtävistä. Lisäksi asianajajan täyttää asianajajalain ja liiton sääntöjen mukaiset edellytykset, jotka koskevat soveltuvuutta asianajajan tehtävään.

Asianajajien toimintaa ohjaavat tiukat laatukriteerit ja heitä myös valvotaan huomattavasti tiukemmin kuin muita lakimiehiä.  Suomen Asianajajaliitto mm. suorittaa toimistotarkastuksen jokaiseen aloittavaan asianajotoimistoon ja lisäksi näitä tarkastuksia tehdään säännöllisesti vuosittain alan yrityksiin. Asianajajien toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Asianajajilla on mm. jatkuva kouluttautumisvelvoite ja lisäksi kaikilla asianajotoimintaa harjoittavilla yrityksillä tulee olla tilintarkastaja. Suomen asianajajaliiton tilastojen mukaan joka seitsemäs työelämässä oleva juristi on asianajaja. Kaiken kaikkiaan asianajajia on Suomessa noin 2.000.

Mistä tietää, kuka on hyvä asianajaja?

Sopivaa juristia etsiessä kannattaa huomiota kiinnittää koulutukseen, työkokemukseen ja erikoistumisalueisiin. Keskeinen asia asianajopalveluita, kuten mitä tahansa palveluita hankittaessa on myös se, miten juristi ottaa asiasi omakseen ja miten ripeästi hän vastaa asiaa koskevaan tiedusteluun. Tärkeää on myös valita henkilö, joka tuntuu oikealta juuri sinun tai yrityksesi tarpeita ajatellen. Suurin osa asiakkaistamme tulee meille vanhan asiakkaan suosituksesta, mikä kertoo meille siitä, että olemme onnistuneet palvelemaan asiakastemme hyvin.

asianajaja Jenna Järnstedt