Lakiblogi

01.05.2021
Osakeyhtiöiden toimintaa sääntelee osakeyhtiölaki, joka luo puitteet myös osakkaiden toiminnalle yhtiössä. On tilanteita, joissa osakassopimusta ei tarvita ja toisaalta tilanteita, joissa se laaditaan, mutta sopimus ei kuitenkaan tule syystä tai toisesta ikinä sovellettavaksi. Joka tapauksessa osakkaiden on jokaisen omalta kannaltaan hyvä käydä läpi oma asemansa yhtiössä erilaisissa tilanteissa ja miettiä sen pohjalta, tarjoaisiko osakassopimus tarvittavaa […]
08.04.2021
Työsuhteen päättämissopimus voidaan laatia kumman tahansa työsuhteen osapuolen, työnantajan tai työntekijän aloitteesta. Sopimus vaatii molempien sopijapuolten suostumuksen. Päättämissopimus voidaan solmia missä vaiheessa työsuhdetta tahansa. Usein työsuhteen päättäminen sopimuksella tulee esille tilanteessa, jossa työsuhteen päättäminen esimerkiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai tulehtuneessa tilanteessa on muutoinkin ajankohtaista. Sopimuksen ehdottaminen oikeaan aikaan vaatii tilanteen tulkitsemista, koska työsuhteen jatkaminen […]
17.03.2021
Tekijänoikeuksien hallinnointi, suojaaminen, hyödyntäminen ja oikeuksien hankkiminen ovat monelle yritykselle merkittävä osa liiketoimintaa. Tekijänoikeudella suojataan hyvin erityyppisiä teoksia esimerkiksi valokuvia, tietokoneohjelmia, tietokantoja, kirjallisia teoksia ja graafista ja visuaalista suunnittelua sekä esimerkiksi huonekaluja ja lavasteita. Tekijänoikeussuojaa pidetään usein haastavana suojamuotona, koska tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä ja siten ei välttämättä ole yksiselitteistä, tai ainakaan selvästi varmennettavissa, onko […]

Lue lakiblogiamme!

Yrityksemme perustajan, asianajaja Jenna Järnstedtin blogissa tarjoilemme ajankohtaista lakiasiaa sekä näkökulmia asianajajan työhön ja oikeudenkäynteihin. Luvassa ajankohtaista lakiasiaa ja lain tulkintaa kuukausittain ymmärrettävässä muodossa.

Siirry blogiin

Tilaa lakiblogi