Jenna Järnstedt

asianajaja, OTM, MBA

Ryhdyin yrittäjäksi antaakseni laajan kokemukseni yritys- ja asianajomaailmasta asiakkaidemme käyttöön. Yrittäjänä minua ohjaa ammattietiikka, joka näkyy kunnioittavana suhtautumisena niin asiakkaisiin kuin vastapuoliin ja muihin sidosryhmiin.

Olen toiminut 20 vuoden ajan juristitehtävissä niin asianajotoimistossa kuin pörssiyhtiön laki- ja sopimusasioista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä kansainvälisen ohjelmistotalon Suomen ja Baltian lakiasioista vastaavana johtajana. Olen osallistunut lukuisiin sopimusneuvotteluihin ja ratkonut erilaisia yritysjärjestelyihin ja henkilöstöasioihin liittyviä ongelmatilanteita. Juridiikka ei ole pelkkää riskienhallintaa vaan parhaan konkreettisen ratkaisun löytämistä asiakkaan haasteisiin.

Sopimusasioiden lisäksi hoidan oikeudenkäyntejä. Riita-asioissa tyypillisimpiä ovat erilaiset vahingonkorvausasioihin liittyvät oikeudenkäynnit ja yksityishenkilöiden asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät asiat. Rikosasioissa avustan sekä vastaajia että asianomistajia. Liikejuridiikan ja rikosoikeuden yhdistelmä on juristeille poikkeuksellinen, mutta toimiva. Taktiikka molemmissa asioissa on sama: selvitetään faktat ja suunnitellaan, mikä on asiakkaan kannalta paras lopputulos ja tämän jälkeen hoidetaan asia.

Vapaa-ajalla vaellusreissut, laulaminen ja kuntonyrkkeily irrottavat tehokkaasti ajatukseni työasioista.

Pinja Rantanen

OTM, LKV, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Pinja Rantanen on tinkimätön juristi, jonka ominta työkenttää ovat oikeudenkäynnit rikosasioissa, joissa hän toimii sekä vastaajien että asianomistajien avustajana. Hän avustaa asiakkaitamme rikosprosesseissa aina poliisikuulusteluista oikeudenkäynteihin ja erilaisten korvausten perimiseen saakka. Lisäksi hän hoitaa ammattitaidolla lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyviä asioita sekä perintöoikeudellisia asioita, kuten perunkirjoituksia ja perinnönjakoja.

Pinja on toiminut aiemmin kiinteistövälitysalalla ja asiakkaamme saavat häneltä erinomaista palvelua myös vuokrasuhteisiin ja kiinteistökauppaan liittyvissä asioissa. Hän on kunnianhimoinen ja taitava juristi, jonka työmoraali on korkea. Asiakas saa aina nopeaa ja ystävällistä palvelua, mutta juristina hän ei pelkää haastaa vastapuolta tai olla eri mieltä.

Vapaa-aikana Pinja rentoutuu joogaharjoituksilla ja talvisin hänelle kertyy kiitettävästi hiihtokilometrejä.

Tanja Ihajärvi

ON, avustava lakimies

Tanja Ihajärvi on opiskellut oikeustiedettä sekä Suomessa että Venäjällä. Hän on opiskeluajoista lähtien työskennellyt asianajotoimistossa ja oikeusaputoimistossa. Tanjan ominta osaamisaluetta ovat perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät toimeksiannot ja erityisesti erilaisten asiakirjojen, kuten perukirjojen, testamenttien, avioehtojen ja edunvalvontavaltuutusten laatiminen.

Hän on kiinnostunut myös työoikeuteen liittyvistä kysymyksistä ja neuvoo esimerkiksi työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarkkana ja analyyttisenä juristina Tanja osaa punnita asioita monista näkökulmista ja etsiä asiakkaan kannalta parhaan ratkaisun. Tanja Huttunen on ystävällinen ja rauhallinen asiakaspalvelija, joka hoitaa asiat tyylillä loppuun asti. Hänen työkieliään ovat suomen lisäksi englanti ja venäjä.

Vapaa-aikana hän rentoutuu lautapelien, lähiseutumatkailun ja erityisesti kesäisin retkeilyn parissa.

Ниже в видеоклипе Вы найдете инструкции как со мной связаться