• Lakiasiaintoimisto Jenna Järnstedt

Palvelut yrityksille

Yritysjuridiikan osaamiseni perustuu vuosien työskentelyyn asianajotoimistoissa ja yhtiölakimiehenä. Liiketoimintalähtöinen toimintatapani on peräisin erilaisissa johtotehtävissä toimimisesta, jonka vuoksi osaan huomioida kaupalliset näkökulmat – juridisten ratkaisujen tarkoitus on edistää liiketoimintaa.

Syvää toimialaosaamista minulla on erityisesti IT-alalta, jonka toimeksiantojen parissa olen työskennellyt koko työurani ajan. Olen toiminut vaativissa neuvotteluissa sekä toimittajan että ostajan puolella koskien merkittävimpien palveluntarjoajien ja ohjelmistotoimittajien tietojärjestelmätoimituksia. 

Erityisosaamiseni: 

Sopimusoikeus ja vahinkojen korvaaminen: 
Sopimusmallien laatiminen yrityksenne käyttöön
Sopimusten kommentointi ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
Sopimusten päättämismenettelyt
Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu

IT-oikeus:
Sopimusten laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
Ulkoistaminen
Tietojärjestelmätoimitukset, IT-palveluiden myynti
Tietojärjestelmähankinnat, IT-palveluiden ostaminen
Tietosuojakysymykset
Julkiset hankinnat
Riitojen ratkaisu

Työoikeus: 
Työsuhteisiin liittyvät kysymykset
Työsuhteiden päättäminen
Yritystoiminnan uudelleenjärjestelyt: YT:t ja ulkoistaminen
Työelämän tietosuojakysymykset
Riitojen ratkaisu